Sabtu, 30 April 2011

Inspirasi Dahsyat

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia member kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur. (Q.S An-Nahl:78)

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (Q.S Ar-Rad:11)

Maha Suci Allah yang di atngan-Nyalah segala sesuatu, yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun (Q.S Al Mulk :1-2)

“Sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal darah, jika ia baik, maka baik seluruh tubuh. Jika ia buruk maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, ia adalah hati “(H.R Bukhari Muslim)

“sebaik baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia” (H.R Tirmidzi)

“Barang siapa bergembira atas kebaikan dan bersedih atas keburukannya, maka dia adalah seorang mukmin” (Thabrani dari Abu Musa ra.)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Flying Cute Green Butterfly